Výcvik

Ve spolupráci s nejkvalitnějšími výcvikáři a figuranty  nabízíme:

Služby všem majitelům psů

•dobře integrovat vaše štěně do psí a lidské společnosti (socializace)

•pozvednout a připravit štěně na výcvik (rodinná převýchova)

•výcvik vašeho psa v základní ovladatelnosti (společenský pes)

•příjemně strávit čas s vaším čtyřnohým přítelem (agility, poslušnost)

Rezidenční výcvik psů

•výcvik psů v oblasti pachových prací, poslušnosti

•přípravu na zkoušky ZVV, IGP

•speciální výcvik a zlepšení obrany jako je odstraňování nežádoucích projevů psa (neúplné zákusy, překusování, pasivita, špatná ovladatelnost, či další zlozvyky)

•výcvik zaměřený na ochranu osob a majetku

•výcvik pro záchranářské psy

•výcvik konkrétních úkolů dle přání klienta klikr metodou (pozitivní motivace)

Podrobné informace o nabízených kurzech

Vážení profesionální kynologové a obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou spolupráce při ochraně veřejného pořádku, zdraví, majetku a osob. Příkladem si dovolujeme uvést okruh činností, jimiž se zabýváme, a které by pro Vás mohly být zajímavé a přínosné.
Tento výčet činností je jen orientační a je možné veškeré služby přizpůsobit Vašim specifickým potřebám a požadavkům.
Zaměřujeme se na výcvik služebních psů v oblasti Městských a obecních policií, ochrany letišť a strážních psů soukromých bezpečnostních agentur.

Pořádáme následující typy kurzů:

  1. Základní kurz pro psovody městských a obecních policií

Tento kurz je určen pro začínající strážníky – psovody. Na kurz je zpracován tematický plán a je ukončen přezkoušením pracovníky Odboru kynologie a hipologie policejního prezidia ČR (OSKH PP ČR), kteří vydávají na základě Závazného pokynu Policejního prezidenta č. 43/2003 Osvědčení o způsobilosti psa k použití u obecní policie, které je platné po dobu 2 let.
Délka kurzu: 4 týdny

  1. Doškolovací nebo kondiční kurz pro psovody městských a obecních policií

Na rozdíl základního kurzu slouží tento kurz k obnovení atestace u psů, kteří již toto osvědčení v minulosti získali. Kurz je opět zakončen přezkoušením pracovníky OSKH PP ČR a vydáním Osvědčení o způsobilosti psa k použití u obecní policie.
Délka kurzu: 1 - 2 týdny (Kratší variantu kurzu je možné absolvovat v případě kvalitní předešlé připravenosti služebního psa a psovoda)

  1. Základní kurz pro psovody ochrany letišť

Tento kurz je určen pro začínající psovody ochrany letišť. Průběh kurzu se řídí specifickým tematickým plánem obsahujícím teorii i nácvik modelových situací, ke kterým dochází při praktickém výkonu služby. Kurz je završen získáním certifikátu o jeho absolvování.
Délka kurzu: 4 týdny

  1. Doškolovací nebo kondiční kurz pro psovody ochrany letišť

Na rozdíl od základního kurzu slouží tento kurz k prověrce připravenosti psů, kteří již v minulosti absolvovali kurz základní. Kurz je opět zakončen získáním certifikátu potvrzujícím připravenost psa pro praktický výkon služby.
Délka kurzu: 1 - 2 týdny (Kratší variantu kurzu je možné absolvovat v případě kvalitní předešlé připravenosti služebního psa a psovoda)

  1. Základní kurz pro psovody bezpečnostních agentur

Kurz má zpracovaný tematický plán, který je rozdělen do teoretické části a následné praktické části s modelovými situacemi, které mohou nastat při výkonu služby psovoda bezpečnostní agentury. Tento kurz je připravován tak, aby v jeho závěru bylo možné provést přezkoušení autorizovanou osobou Ministerstva vnitra ČR se získáním dílčí kvalifikace „psovod bezpečnostní služby (68-001-H)“.
Délka kurzu: 1 - 2 týdny (Kratší variantu kurzu je možné absolvovat v případě kvalitní předešlé připravenosti služebního psa a psovoda)

Dále nabízíme:

  1. možnost pouhého přezkoušení autorizovanou osobou Ministerstva vnitra ČR. Podle počtu zájemců je přezkoušení jednodenní nebo dvoudenní s možností získání dílčí kvalifikace “psovod bezpečnostní služby (68-001-H)“
  2. prodej psů vhodných povahových vlastností pro výkon služby Městských a obecních policií, ochrany letišť a strážních psů soukromých bezpečnostních agentur
  3. pronájem již vycvičených a přezkoušených psů pro výkon služby Městských a obecních policií, ochrany letišť a strážních psů soukromých bezpečnostních agentur

Bezpečnostní služby a problematika drog, omamných a psychotropních látek.
Etika jednání bezpečnostních pracovníků, jako svědků před soudem.
Kynologie a její využití při plnění úkolů v rámci bezpečnostních služeb.
Teorie výchovy a výcviku psa na základě klasického a operantního podmiňování + metodicky správný nácvik aportování psů.

Informace o lektorech a instruktorech:

Instruktorem výcviku je bývalý psovod Vězeňské stráže, psovod  Městské policie  Roman Šmatlák, který má dlouholeté zkušenosti z praktického použití služebních psů. Je mnohonásobným účastníkem mistrovství ČR ve sportovní kynologii a úřadujícím Mistrem ČR v kategorii ZVV 3 pro rok 2011.

Vedle tohoto instruktora jsou kvalitní figuranti s bohatými zkušenostmi ve výcviku psů pro potřeby bezpečnostní praxe. Další informace najdete na našich webových stránkách: www.dogcenter.cz

Lektorem teoretické i praktické části kurzů je Bc. Stanislav Beníšek, bývalý vedoucí oddělení kynologie Policie ČR Západočeského kraje. Je zároveň mnohonásobným účastníkem Mistrovství ČR a dvojnásobným účastníkem Mistrovství světa FCI a FMBB. Od roku 2005 vykonává funkci soudního znalce v oboru kynologie. Více informací najdete na: www.znaleckynologie.cz

Bude – li se Vám zdát naše nabídka zajímavá, prosím kontaktujte nás a rádi Vám vypracujeme podrobný cenový návrh a způsob zajištění požadovaných služeb zohledňující veškeré Vaše požadavky.